top of page

Uluslararası Osteoartrit (OA)  Araştırma Cemiyeti'nin OA için Cerrahi Dışı Yeni Tedavi Önerileri


Uluslararası Osteoartrit (OA) Araştırma Cemiyeti yeni tedavi önerileri yayınladı: nonsteroid anti-inflamatuar (halk arasında ağrı kesici diye bilinen) ilaçların lokal veya ağızdan kullanımı şartlı olarak önerilirken eklem içi trombositten zengin plazma (PRP), ve eklem içi kök hücre tedavisi, ve besin takviyeleri kullanımına karşı öneri geliştirdi (1)

Dünyanın farklı ülkelerinden Osteoartrit (kireçlenme) konusunda uzman olan bilim adamları tarafından kurulan Uluslararası Osteoartrit (OA) Araştırma Cemiyeti’nin (Osteoarthritis Research Society International;OARSI) artrozlu (kireçlenme) hastalarda cerrahi dışı tedaviler için yeni tedavi önerileri yayınlandı. Yayınlanmış çalışmaların sistematik gözden geçirme ve meta analizine göre geliştirilen tedavi önerileri şöyle özetlenebilir.

  1. Eğitim, egzersiz ve diyet ile kilo yönetimi tüm hastalara önerilir

  2. Diz artrozunda nonsteroid anti-inflamatuar ilaçların (NSAİİ) lokal (ağrıyan bölgeye sürülerek) kullanımı kuvvetle önerilmektedir. Bu yeterli olmazsa ve hastanın başka ciddi rahatsızlığı yoksa ağız yolundan NSAİİ kullanılabilir: COX-2 inhibitörleri veya klasik NSAİİ ± mide koruyucu

  • Gastrointestinal (mide barsak) problemleri olan hastalarda COX-2 inhibitörleri (Ör. Celebreks) önerilir

  • Kalp/damar problemleri olan hastalarda klasik NSAİİ (naprosyn, voltaren, etol, majezik vb.) ± mide koruyucu önerilir.

  1. Uygun diz OA hastalarında eklem içine steroid veya hyaluronat enjeksiyonu, su egzersizleri denenebilir

  2. Kalça artrozunda ve poliartküler osteoartritli hastalarda gene diz artrozunda olduğu gibi ağızdan NSAİİ kullanılabilir.

  3. Yeni önerilerde parasetamol kullanımı, ağızdan veya transdermal opioid ilaç kullanımı kesinlikle önerilmemektedir. Bu konudaki OARSI’nin daha önceki eski önerisi bunun tersidir.

  4. Daha önceki kılavuzlarda önerilen capsaicin krem, diz ateli ve duloksetin gibi modalitelerin kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  5. Pratikte yaygın olarak kullanılan aşağıdaki modalitelerin yararlı olduğuna dair yeterli kanıt olmadığı için OARSI bunların kullanımına karşı tavsiyede bulunmuştur:

masaj, mobilizasyon ve manipülasyon, termoterapi, bantlama girişimleri, elektromanyetik tedaviler, lazer tedavisi, sinir bloğu tedavisi (radyofrekans ablasyonu dahil), eklem içi trombosit zengin plazma (PRP), eklem içi kök hücre tedavisi, dekstroz proloterapisi, DMARD'lar (metotreksat dahil) ve besinsel takviye ürünleri.

REFERENCE

1.Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE, Arden NK, Bennell K, Bierma-Zeinstra SM, Kraus VB, Lohmander LS, Abbott JH, Bhandari M, Blanco FJ. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. Osteoarthritis and cartilage. 2019 Jul 3.

170 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page