top of page

Romatizmanızın erken tanı ve tedavisi bugün ve gelecekteki yaşam kalitenizin güvencesidir

Profesör Doktor Nurullah Akkoç, Romatoloji Uzmanı (Romatolog), İzmir, Türkiye
Dr. Nurullah Akkoç ile Romatoloji

 

Romatolojik hastalıkların çoğu süregen bir seyir gösterir; bu nedenle hastalar romatologlarıyla uzun sürecek güçlü bir hasta-hekim ilişkisine ihtiyaç duyarlar. Uzun vadeli ve güçlü bir ilişkinin kurulabilmesindeki en önemli  faktör hekimin hasta merkezli yaklaşımıdır.  Günümüzde yüksek standart ve kalitede romatoloji bakımı için hastanın kendi rahatsızlığı ile ilgili tanı ve tedavi konusunda alınacak kararlara katılımı kilit bir öneme sahiptir.    Bu nedenle hekimin hastasına rahatsızlığı  ile ilgili en güncel bilgileri ve bilimsel kanıtları aktarması gerekir.  Hasta da  tanı ve tedavi ile ilgili beklentilerini ve kaygılarını; hastalığı ile ilgili yaşadığı mevcut sorunları ve gelecek ile ilgili korkularını doktoruyla açıkça paylaşmalıdır.  Hekim ve hasta iki yönlü samimi bir iletişim ile beraberce hastalığın tedavisini en doğru ve verimli bir şekilde yönetebilirler.  

Romatoloji ve Romatolog (Romatoloji Uzmanı) Hakkında

Romatoloji, romatizmal hastalıkların sıklıkları, nedenleri , tanı ve tedavileriyle ilgilenen bilim dalının adıdır. Romatizmal hastalıklar eklemleri ve bağ dokusunu tutan genellikle kas iskelet sistemini ilgilendiren, ama bazen sistemik olarak diğer organları da tutabilen hastalıklardır.

Sık Görülen Romatizmal Hastalıklar

En yaygın olarak bilinen inflamatuar romatizmal hastalıklar arasında romatoid artrit , ankilozan spondilit, sedef romatizması, ve özellikle ülkemizde Behçet hastalığı, ailevi akdeniz ateşi ve  sistemik lupus sayılabilir. Hastanın rahatsızlığı hakkında bilgisi arttıkça tanı ve tedavi sürecine aktif katılımı sağlanır.

bottom of page