top of page

Amerikan Romatoloji Birliğinin Osteartit (Kireçlenme) Tedavi Kılavuzu


Arthritis Rheumatology dergisinin Ocak sayısında Amerikan Romatoloji Birliği (ACR), Artrit Vakfı ile birlikte osteoarit tedavisi için yeni bir tedavi kılavuzu yayınladı (1). Bu konuda en son kılavuz , 2012 yılında yayınlanmıştı.

ACR komitesi konu ile ilgili literatürdeki tüm randomize konrollü çalışmaları gözden geçirdikten sonra osteoartrit tedavisinde kullanılan ilaç ve ilaç dışı tedavi yaklaşımlarının kullanımı için veya kullanımına karşı ayrı ayrı önerilerde bulundu. Bu önerilerin bir kısmında bazı tedavi yaklaşımlarının kullanımı güçlü (her zaman) veya şarta bağlı (bazı durumlarda) bir şekilde desteklendi. Diğer bazı tavsiyelerde ise bazı tedavi yaklaşımlarının kullanımına güçlü (her zaman) veya şarta bağlı (bazı durumlar dışında) karşı çıkıldı.

Bu önerilerde ülkemizde çok yaygın olarak kullanılan PRP uygulaması ve eklem içine yapılan hyaluronat enjeksiyonlarının kullanımına karşı çıkılıyor (birincisinde güçlü, ikincisinde özel durumlar dışında). Aynı şekilde ACR, osteoartrit tedavisinde balık yağı, D vitamini, kolşisin, tramadol dışındaki opyoid kullanımına karşı öneride bulunuyor.

Bu kılavuza göre kullanımı tavsiye edilen ve karşı çıkılan tedavi yaklaşımları aşağıda listelenmiştir.

Güçlü şekilde kullanımı tavsiye edilen tedavi yaklaşımları :

 • İlaç dışı yaklaşımlar:

 • Egzersiz (el, diz ve kalça OA için)

 • Öz-yeterlik ve öz-yönetim programları (el, diz ve kalça OA için)

 • Aşırı kilolu veya obez olan hastalarda kilo kaybı(diz ve kalça OA için).

 • Tai chi (diz ve kalça OA için)

 • Baston kullanımı (diz ve kalça OA), ilk karpometakarpal (CMC) eklem OA için el ortezleri, Tibiofemoral diz OA için tibiofemoral ortez

 • İlaçlar:

 • Oral yoldan alınan steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ)’lar (el, diz ve kalça OA için)

 • Topikal NSAİİ'lar (diz OA için)

 • Eklem içi glukokortikoid enjeksiyonları (diz ve kalça OA için)

Şarta bağlı kullanımı tavsiye edilen yaklaşımları:

 • İlaç dışı yaklaşımlar:

 • Tedavi amaçlı sıcak ve soğuk tedavisi (el, diz ve kalça OA için)

 • Bilişsel davranışçı terapi (el, diz ve kalça OA için)

 • Akupunktur (el, diz ve kalça OA için)

 • Denge egzersizleri (diz ve kalça OA için)

 • Kinesyo bantlama (El ve diz OA için)

 • ilk CMC eklemi dışındaki el eklemleri için el ortezleri, patellofemoral ortez (PF diz OA için)

 • Parafin (el OA için)

 • Yoga (diz OA için)

 • Radyofrekans ablasyon (RFA) (diz OA için)

 • İlaçlar:

 • Asetaminofen, duloksetin ve tramadol (el, diz ve kalça OA için)

 • Eklem içi glukokortikoid enjeksiyonları (diz ve kalça OA için)

 • Topikal NSAİİ'lar (el OA için)

 • Topikal kapsaisin (diz OA için)

 • İntraartiküler steroid enjeksiyonları (el OA için)

 • Kondroitin sülfat (el OA için)

ACR kılavuzunda kullanımı tavsiye edilen ve karşı çıkılan tedavi yaklaşımları aşağıdaki Figürde özetlenmiştir.Tedavi yaklaşımlarından güçlü olarak desteklenenler koyu yeşil, şartlı olarak desteklenenler ise açık yeşil olarak gösterilmiştir. Tedavi yaklaşımlarından güçlü olarak karşı çıkılanlar koyu kırmızı, şartlı olarak karşı çıkılanlar ise pembe olarak gösterilmiştir.

Şekilde görüleceği gibi ülkemizde çok yaygın olarak kullanılan PRP (platelet rich plasma) uygulaması ve eklem içine yapılan hyaluronat enjeksiyonlarının kullanımına karşı ACR karşı tavsiyede bulunuyor (birincisine güçlü, ikincisine şartlı olarak). Aynı şekilde ACR osteoartrit tedavisi için balık yağı, D vitamini, kolşisin, tramadol dışındaki opyoid kullanımını gereksiz görüyor.

REFERENCES:

1. Arthritis & Rheumatology ( IF 9.002 ) Pub Date : 2020-01-06 , DOI: 10.1002/art.41142.

485 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page